Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en HaaRZaaK deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Zowel de tarieven als de voorwaarden kunnen veranderen. HaaRZaaK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan HaaRZaaK en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
HaaRZaaK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de inhoud op deze website die door derden wordt aangeleverd. Dit geldt zowel voor geplaatste teksten als voor links.